Android - Mobilné výpočty 2021/2022

Predmet mobilné vypočty Vás na cvičeniach aj prednáškach oboznámia s programovaním aplikácií pre systém Android. Počas cvičení sa budeme snažiť držať kurzu na stránke Google Codelabs, ktoré sú vytvorené priamo ľudmi z Google. Samozrejme tieto kurzy sú aspoň zatiaľ zadarmo ale sú v angličtine, takže bude potrebná určitá znalosť anglického jazyka. Kurzy si môžete robiť v súkromí aj na cvičeniach, a budú vám dúfam efektívnym a užitočným doplnením a ozrejmením všetkých informácií počas vývoja jednotlivých aplikácií.


Pozor ! Čítajte pozorne.

Prednášky aj cvičenia budú online cez MS Teams. Avšak je možná zmena vzhľadom na aktuálnu situáciu.

Pre výučbu a absolvovanie predmetu budete potrebovať používať Microsoft Teams. Office 365, ktorý obsahuje Microsoft Teams máte k dispozícii cez váš univerzitný mail @stuba.sk ( nie is.stuba.sk ). Preto je potrebné, aby ste sa prihlásili svojím školským účtom cez link https://login.microsoftonline.com/. Aktivovali si účet a stiahli a nainštalovali Microsoft Teams.

Následne je potrebné sa prihlásiť do Teamu pomocou kódu hqkono1 . Kód funguje len ak ste prihlásený univerzitným e-mailom ( povinné, kvôli kontrole účasti )

Pred prvým cvičením je potrebné byť už prihlásený do Teamu s názvom "Mobilné výpočty 21/22" pomocou uvedeného kódu.


Požiadavky na študenta

Pre absolvovanie predmetu bez väčších problémov, je potrebné ovládať základy OOP a programovací jazyk Kotlin prípadne Java alebo Swift. Počas predmetu budeme používať výhradne jazyk Kotlin (podobný Jave, Swift)
V prípade, že niektorú požiadavku nespĺňate, tak si ich prosím zopakujte alebo naštudujte. Vhodným zdrojom je aj uvádzaný kurz, ktorým odporúčam veľmi pozorne prejsť.


Samoštúdium!

Aby ste všetko stíhali včas, je potrebné okrem aktívnej účasti na prednáškach a cvičeniach, venovať dostatočný čas aj príprave na nasledujúce cvičenie. Odporúčame ako samoštúdium postupne pokračovať v kurzoch, tak aby ste mali ideálne prejdené dopredu lekcie v kurze, ktoré sa budú robiť na nasledujúcom cvičení a nemuseli si vtedy čítať prvý krát uvedené materiály. Na cvičení sa Vám budem snažiť pomôcť s problémami, ktoré ste mali pri samoštúdiu a prípadne odpovedať na vaše otázky.

Odporúčaný kurz: Developing Android Apps with Kotlin


Podmienky absolvovania

Cvičenia: 50 bodov (min. 25 bodov)
Skúška: 50 bodov (min. 25 bodov)

Harmonogram prednášok

 • Prednáška 1. až 6. - Programovanie Android aplikacii (kurzy Codelabs)
 • Prednáška 7. až 11. - Social computing, Gamification, Vážne hry
 • Prednáška 12. - Pozvaná prednáška

Harmonogram sa môže meniť.

Harmonogram cvičení

 • Cvičenie 1. až 10. - Programovanie kurzov Codelabs.
 • Cvičenie 8. - Zadanie záverečného zadania (práca v time)
 • Cvičenie 11. a 12. - konzultácie a odovzdávanie zadania.

Zadania je potrebné maž odovozdané najneskôr na 12. cvičeni.

Harmonogram sa môže meniť.


Kurz

Android Kotlin Fundamentals obsahuje nasledovne lekcie:

 • Lesson 1: Build your first app ( Vytvorenie prvej aplikacie )
 • Lesson 2: Layouts ( Rozlozenia dizajnovych prvkov )
 • Lesson 3: Navigation ( Navigacia v aplikacii )
 • Lesson 4: Activity and fragment lifecycles (Aktivity, fragmenty a ich zivotne cykly)
 • Lesson 5: Architecture components (Prvky architektury aplikacie)
 • Lesson 6: Room database and coroutines (Databaza a asynchronne vykonavanie)
 • Lesson 7: RecyclerView (Skrolovanie obsahu)
 • Lesson 8: Connecting to the internet (Praca s internetom)
 • Lesson 9: Repository ( Navrhovy vzor Repozitory )
 • Lesson 10: Designing for everyone ( Dizajn )

Each lesson contains several codelabs.


Kontakty

Dr. rer. nat. Martin Drozda, C601, martin.drozda@stuba.sk (Prednášky, Skúška)
Ing. Maroš Čavojský, PhD., C606, maros.cavojsky@stuba.sk (Prednášky, Cvičenia)