Overenie vedomosti z Room knižnicou na projekte, ktorý budete doplnovať.

Kod na cvicenie

Ulohy v projekte

HomeFragment
    //TODO: 1. prerobit na databinding
    //TODO: 2. nahradit observer databindingom v xml

HomeViewModel
    //TODO: 3. urobit enkapsulaciu premennej word
    //TODO: 4. urobit obojsmerny binding pre edittext
    //TODO: 5. nahradit listener databindingom v xml
HomeFragment
    //TODO: 6. umoznit navigaciu do DatabaseFragmentu po stlaceni tlacidla
HomeViewModel
    //TODO: 6b.urobit transformaciu slova aby sa zobrazoval text "Slovo je: "
DatabaseFragment
     //TODO: 7. prerobit na databinding
DatabaseViewModel
    //TODO: 8. nahradit observer databindingom v xml
    //TODO: 9. urobit obojsmerny binding pre edittext
    //TODO: 10. nahradit listener databindingom v xml
DbDao
    //TODO: 11. vymazat slova obsahujuce "slovo", pomocou databinding
    //TODO: 12. pridat slovam obsahujuce "slovo", priponu "databinding"
    //TODO: 13. vytvorit DAO metody pre ImageItem
    //TODO: 14. vytvorit Fragment+Viewmodel+layout pre vytvorenie a imageitem
    //TODO: 15. vytvorit Fragment+Viewmodel+layout zobrazenie posledneho vlozeneho obrazku spolu s textom

Napovedu ku uloham 11. a dalej mozete najst v cviceni 6.


Overenie vedomosti z RecyclerView knižnicou na projekte, ktorý budete doplnovať.

Kod na cvicenie

Ulohy v projekte

DatabaseFragment
    //TODO: 1. pridat RecyclerView

MarsFragment
    //TODO: 2. nacitat s webservisu https://android-kotlin-fun-mars-server.appspot.com/realestate udaje
    //TODO: 3. ulozit do databazy
    //TODO: 4. zobrazit obrazky v RecyclerView
    //TODO: 5. zobrazit v jednom riadku v RecyclerView aj informacie of pozemku