Vytvorte Android aplikáciu v jazyku Kotlin, v ktorej si budeme môcť vygenerovať krypto penaženku pre Steller Lumeny a s možnosťou ich posielania a zobrazovania transakcií a zostatku. Semestralne zadanie budete vypracovavat vo štvorici. Odovzdať ho je potrebné pred 11. cvičením. Na 11. a 12. cvičení ho budete prezentovat.

ZADANIE JE POTREBNE ODOVZDAT DO 11. cvičenia (2.12. 6:00).

Zdrojový kód odovzdať do miesta odovzdania v AIS. A nasledne na 11. a 12. cvičení mať pripravený kód v počítači a tiež nainštalovanú aplikáciu na mobile na demoštráciu funkcionality.

Pokyny k odovzdaniu

DO AIS odovzdávajú VŠETCI študenti. Odovzdávate celý projekt v .zip archíve, okrem súborov/priečinkov uvedených v nasledovných .gitignore súboroch.
V hlavnom priečinku projektu (kde sa nachádza priečinok app) je potrebné vynechat nasledovné súbory podľa tohto .gitignore listu.

*.iml
.gradle
/local.properties
/.idea
.DS_Store
/build
/captures
.externalNativeBuild
local.properties
*.apk
*.abb
/app/debug
/app/release

Vo vnútri priečinku app je potrebné vynechať súbory, uvedené podľa tohto .gitignore listu.

/build

Všetky ostatné súbory/priečinky v projekte odovzdávate v .zip súbore. Ak sa vám zmestí, tak do ZIP súboru pridáte aj inštalačný .apk súbor vašej aplikácie.

UPOZORNENIE: Z odovzdaných súborov v .zip súbore musí byť možné úspešne zostaviť projekt (buildnut), pomocou New -> Import project (Gradle). Ak build bude neúspešný, tak aplikácia nespĺňa požiadavky na hodnotenie, a je hodnotená nulovým (0) počtom bodov.

UPOZORNENIE !!! Ak počas odovzdávania zadania, študent nebude vedieť zdieľať obrazovku alebo nebude mať funkčný mikrofón (nebudem ho počuť) alebo nebude mať funkčnú webkameru (nebudem ho vidieť). Študent automaticky nedostáva zápočet bez ohľadu na odovzdaný projekt do AIS, keďže nebolo možné overenie vedomostí študenta, ktoré je nevyhnutné na získanie bodov do zápočtu.

Hodnotenie

  • Vygenerovanie a naplnenie účtu na testnete Stellar (Horizon). 3 body
  • Pridanie existujúceho účtu na testnete Stellar (Horizon). 3 body
  • Odoslanie transakcie na testnete Stellar (Horizon). 5 bodov
  • Načítanie a uloženie aktuálneho zostatku na účte do lokálnej databázy. 3 body
  • Načítanie a synchronizácia transakcií (kreditových, debetných) do lokálnej databázy. 10 bodov
  • Zobrazenie transakcií a zostatku z lokálnej databázy. 5 bodov
  • Uloženie do lokálnej databázy kontakty na prijímateľov. 5 bodov
  • Zobrazenie uložených kontaktov, možnosť výberu prijímateľa pri odosielaní transakcie. 10 bodov
  • Používateľské rozhranie na úrovni s intuitívnym ovládaním. 10 bodov

Spolu max 50 Bodov ( min. 25 bodov na zápočet )

Pri celom zadaní je nutné použiť správny návrh kódu a použitie architektúry View - Model - ViewModel, LiveData, Databinding, Repozitár, Room Databázu a RecyclerView.
Pozn.: Práca na pozadí sa vykonáva v Repozitári a volá sa vo ViewModel, výsledky sú v LiveData vo ViewModel.

Stellar SDK

Stellar nemá natívne Kotlin SDK, ale má Java SDK, ktoré môžete používať z Kotlin kódu.

RecyclerView

Na swipovania medzi prispevkami je potrebne pouzit RecyclerView

Firebase Crashlytics

Na zaznamenavanie chyb v aplikacii je povinne pouzit Firebase Crashlytics

Povinne automaticke zaznamenavanie vzniknutych chyb pocas behu aplikacie.